Helena in Pompeï: Franse vertaling is klaar, de Engelse wordt verwacht tegen eind oktober 2016 voor de Frankfürter Buchmesse.

Helena in Pompeï start een tweede leven. In 2016 worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden vanaf maart 2016. Passages uit het werk worden voorgelezen, verfilmde passages worden vertoond en bepaalde thema’s uit de roman worden uitgediept met de aanwezigen.

Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

-de zichtbare wereld versus de onzichtbare. Of het onmeetbare meten.

-de creatieve mens als verzet tegen de leegte. De act van het schrijven/schilderen. Zwijgen, spreken of doen.

-de mens als vader/moeder van, als kind van, als partner van. De plaats in het groter geheel. De eindigheid.

-de interactie tussen schrijver en lezer: “want we leven niet in hetzelfde nu. Jij en ik. Ik schrijf hier en jij, jij leest. Daar ergens verder in de tijd…”

Advertenties

2016

Lezingen over de roman Helena in Pompeï vanaf maart 2016.

In diverse literaire bijeekomsten, lezingen en ontmoetingen zullen  passages uit Helena in Pompeï worden voorgelezen en besproken.

Een aantal verfilmde scenes zullen worden vertoond en bepaalde thema’s uit de roman zullen worden uitgediept in gesprekken met de aanwezigen.

2015

zaterdag 4 juli 15: tentoonstelling van recent werk van Maria Swinnen en presentatie van Helena in Pompeï met tekst- en beeldfragmenten

eind oktober 16: Frankfurter Buchmesse: vertalingen in het Frans en het Engels van Helena in Pompeï en vertaling van Tennis, het mentale verhaal in het Frans.

oktober 2015 tot maart 2016: masterseminarie CROSS OVER omtrent ‘Utopic dimensions in artistic work’.

Gegeven in LUCA, School of Arts, Brussel. Studenten over de gehele wereld wordt gevraagd hun eigen mening uit te werken in hun werk omtrent utopie. Dit o.a. ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de publicatie van ‘Utopia’ van Thomas More.