Avant-première: voorstelling ‘Helena in Pompeï’

Dinsdag 16 december 2014 in LUCA, School of Arts, Paleizenstraat 70, 1030 Brussel.
Groot auditorium (C-3.15), 18u

Advertenties

Februari en maart 2013 : masterseminarie in LUCA (School of Arts)

In februari en maart 2013 geef ik een masterseminarie voor internationale masterstudenten van Hogeschool Luca in de Palezienstraat 70 te Brussel.
Thema is ‘Utopic dimensions in artistic work’. De studenten worden uitgenodigd hun werk te situeren tegen de achtergrond van het werk ‘De wereld voor beginners’ (of in de Engelse versie: Utopic dimensions in artistic work). In dat werk worden drie werelden onderscheiden:

-de ‘outer world’ : de wereld die we dagelijks zien en waarin de actuele realiteit ons treft. Hier kijken we naar bestaande steden, landbouwproblemen, auto’s, verkeer, sociale noden, … Al het zichtbare en materiële komt in aanmerking. In hoeverre kunnen we bepaalde aanpassingen doorvoeren om deze wereld te verbeteren.

de ‘inner world’ : de wereld die zich IN onszelf afspeelt en waar we meer zicht willen op krijgen. het heeft te maken met onze wensen, driften, dromen, fascinatie, eigenschappen, toekomstverwachting, … Kunstenaars kunnen in hun werk pogen zelf inzicht te verwerven over hun drijfveren en ontgoochelen.

-de ‘upper world’ : ieder mens heeft nood aan een plaats in het grotere geheel. De grote contect, het heelal, de aanwezigheid op deze planeet of in de kosmos. Deze hogere wereld komt voor in alle culturen en in alle tijden. Hoe verhouden we ons tot het grotere geheel.

Na lezingen zullen studenten hun eigen werk presentaren aan elkaar en zal gepoogd worden tot een conclusie te komen.